Smlouva o dílo se dokládá pouze v případě výstavby dodavatelským způsobem. Faktury Expobank nevyžaduje vůbec. V případě výstavby se dokládá vždy projektová dokumentace a rozpočet vyhotovený dodavatelem/stavebním dozorem nebo na formuláři banky.

  • termín splacení úvěru (standardně se jedná o termín refixu),
  • vyčíslení výše nesplacené části úvěru vč. příslušenství k termínu splacení,
  • číslo účtu, na který má být dlužná částka zaslána,
  • podmínky výmazu zástavního práva původní banky.

Původní ocenění nemovitosti lze využít, pokud není starší 6 let a současně jsou k němu přiloženy tyto podklady:

  • čestné prohlášení o nemovitosti na formuláři Expobank,
  • aktuální fotodokumentace nemovitosti (6x foto: 2x exteriér, 4x interiér).

Dlouho byl v nabídce bank jen standardní typ hypotéky s úrokovou sazbou zafixovanou na několik let. Tradičně velmi oblíbené jsou fixace na tři nebo pět let, protože umožňují naplánovat cash-flow rodinného rozpočtu ve střednědobém horizontu.

Pohyblivá úroková sazba je vždy odvozena od stanovené tržní sazby (jednoměsíční PRIBOR) navýšené o marži sjednanou ve fixní výši.

Co je to PRIBOR? PRIBOR je úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu a jejíž výše je denně vyhlašována Českou národní bankou.
Změna výše úrokové sazby hypotečního úvěru je tedy plně závislá na aktuální situaci na finančním trhu, nikoli na vůli banky. V porovnání s fixními sazbami je pohyblivá úroková sazba nižší. Pokud by docházelo ke zvyšování tržní sazby, je možné kdykoli přejít na fixní úrokovou sazbu. Zpět z fixní na pohyblivou sazbu je možné přejít vždy při refixaci hypotéky.

Ne všichni si předem uvědomí, že kromě pravidelné splátky hypotéky budou muset platit i další pravidelné náklady související s provozem domu či bytu (náklady energie apod.) a i další běžné rodinné výdaje (např. náklady na dojíždění, koupě a provoz auta apod.). A někdy dokonce i dodatečně zjistí, že je potřeba provést rekonstrukci nebo vyměnit okna, topení. Pak se může stát, že najednou chybí peníze.

Rada: Nákup či výstavbu nemovitosti naplánujte s dostatečným předstihem, abyste stihli i něco našetřit a snažte se brát hypotéku např. jen na 70 % hodnoty nemovitosti. Pokud část nákladů budete hradit z vlastních úspor, dosáhnete i na nižší úrokovou sazbu, protože banka vždy lépe hodnotí klienta, který do svého záměru vloží nějaké vlastní prostředky. Zvažte také i možnost nechat si prověřit technický stav kupované nemovitosti před vlastní koupí, předejdete tak možným nečekaným výdajům na opravy a rekonstrukci.

Ne všichni zájemci o hypotéku si dokáží připustit možnost, že by jejich příjmy mohly v budoucnu klesnout, či dokonce by o ně mohli přijít. Někteří zájemci si tak naplánují výši splátky na maximální hranici svého rodinného rozpočtu a měsíčního příjmu.

Rada: Důkladně zvažte veškeré své příjmy a zejména výdaje, a to nejen současné, ale i budoucí. Počítejte s tím, že během splácení hypotéky vás mohou potkat různé životní situace, které nelze dopředu ovlivnit a ani předvídat (např. rodičovská dovolená, ztráta zaměstnání apod.). Optimální je věnovat na splácení úvěru maximálně jednu třetinu všech příjmů domácnosti. Pro splácení hypotéky mějte finanční rezervu pro neočekávaný výpadek příjmů ve výši šesti měsíčních splátek. Zvažte i nějakou formu pojištění (životní pojištění).

Pro příjmy ze závislé činnosti, tj. příjmy ze zaměstnání, stačí Potvrzení o příjmu na formuláři Expobank CZ. Toto potvrzení nesmí být ke dni předložení do banky starší 30 dnů.

Pro příjmy z podnikání je třeba předložit daňové přiznání za poslední rok ověřené na každé straně finančním úřadem (resp. opis vybraných údajů z daňového přiznání).
A dále originál potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu, které však stačí předložit k čerpání úvěru.