Myslete na zadní kolečka a nechte si vždy dostatečnou finanční rezervu! Optimální rezerva je ve výši obvyklých výdajů, včetně splátky hypotéky, na 6 měsíců. Nevydávejte se ze všech úspor. Vezměte si raději hypotéku s delší splatností a nižšími měsíčními splátkami, aby vás případný výpadek pravidelného příjmu, např. ve formě ztráty zaměstnání, mateřské dovolené či dlouhodobé nemoci, nezaskočil. Toto riziko lze ošetřit také vhodným pojištěním.

Tradičně je hlavním srovnávacím parametrem pro klienty – zájemce o hypotéku – výše úrokové sazby. Naše rada: Neřiďte se pouze výší nabízeného úroku! Prozkoumejte i další parametry jako je délka fixace úrokové sazby, nutnost zakoupit si další finanční produkty nebo výše poplatků apod.

Jinak řečeno, mluvíme-li o koupi nemovitosti, kterou si předchozí majitel koupil např. také na hypotéku. To znamená, že nemovitost je zastavená zástavním právem u jiné banky.

Jedna z nejběžnějších změn u hypoték nastává, pokud se majitel nemovitosti s hypotékou rozhodne tuto nemovitost prodat. Důvody mohou být různé – ať už potřeba většího prostoru pro nový přírůstek do rodiny nebo stěhování za novým zaměstnáním. V tomto případě je třeba si uvědomit, že stávající hypotéka nijak nesnižuje tržní hodnotu dané nemovitosti. Představa, že nemovitost zatíženou hypotečním úvěrem musí prodávající prodat pod cenou, je mylná. Prodej těchto nemovitostí je dnes zcela běžnou záležitostí a je jen otázkou správného ošetření podmínek úhrady kupní ceny v kupní smlouvě. V kupní smlouvě je třeba uvést, že část kupní ceny – výše dlužné částky hypotečního úvěru včetně příslušenství (banka na požádání dlužníkovi vystaví potvrzení, kde je vyčíslená celková dlužná částka ke konkrétnímu datu) je hrazena přímo na účet financující banky nebo jiné např. splátkové společnosti a zbývající část pak prodávajícímu. Pro kupujícího nepředstavuje hypotéka žádné riziko. V praxi se velmi často setkáváme se situací, kdy je z kupní ceny hrazena hypotéka prodávajícího a současně si kupující bere novou hypotéku na koupi této nemovitosti. Pro banky tato konstrukce obchodu nepředstavuje žádný problém, pokud je transakce správně ošetřena v podmínkách kupní smlouvy.

Pro prodávajícího – majitele hypotečního úvěru je v této souvislosti důležité si ověřit ve své hypoteční bance, zda a jaké existují omezující podmínky pro provedení mimořádné nebo předčasné splátky. Pokud nelze provést takovouto splátku bezplatně, pak musí počítat většinou s poplatkem. Ten se pohybuje obvykle kolem 5 % z předčasně splácené splátky.

Naše rada: V případě koupě nemovitosti, na které je zástavní právo třetí osoby, např. banky nebo splátkové společnosti, je potřeba v kupní smlouvě tuto skutečnost ošetřit. V kupní smlouvě musíte přesně stanovit, jaká částka půjde na uvolnění zástavy a jaká na účet prodávajícího. Banka / splátková společnost vám vydá potvrzení, že po uhrazení dluhu zástavu vymaže. Tím je to vyřešeno a nemovitost bude jak se lidově říká, „čistá“.

Pokud žádáte o hypotéku a zároveň splácíte ještě další drobné úvěry, požádejte o jejich sloučení, tedy konsolidaci těchto úvěrů. Ušetříte peníze jak na poplatcích za tyto různé úvěry, tak i na zaplacených úrocích, protože získáte i nižší úrokovou sazbu. A za ušetřené peníze si můžete koupit něco do domácnosti.

Vlastnictví ideálního podílu na nemovitosti znamená, že nemovitost má dva nebo více spoluvlastníků. V případě koupě ideální poloviny nemovitosti, je třeba si uvědomit, že banka neakceptuje zástavní právo pouze k podílu na nemovitosti, tj. je třeba zastavit celou financovanou nemovitost nebo k zajištění úvěru použít jinou nemovitost. Zástavní právo bude až do splacení hypotečního úvěru váznout na celé nemovitosti.

Při koupi nemovitosti již musíte mít k dispozici minimálně položkový rozpočet stavebních nákladů rekonstrukce (nebo smlouvu s dodavatelem včetně položkového rozpočtu) a ocenění nemovitosti musí obsahovat jak cenu současnou (tj. před rekonstrukcí), tak cenu budoucí (po rekonstrukci). V případě, že v okamžiku koupě tyto informace ještě nemáte k dispozici, lze situaci řešit dvěma hypotékami s jednou zástavou – kupovaným bytem nebo rodinným domem.

Fixní sazba je vhodnější pro klienta konzervativního, neboť oproti pohyblivé sazbě dochází ke změně pouze na konci fixačního období.
Pohyblivá sazba je vhodná pro ty, kteří jsou ochotni průběžně sledovat vývoj tržních úrokových sazeb vyhlašovaných Českou národní bankou.

Můžete požádat o hypoteční úvěr na rekonstrukci svého rodinného domu, která bude spočívat v jeho zateplení. Čerpat úvěr můžete zálohově proti aktuální hodnotě domu. Pokud jste na zateplení domu získali nějakou dotaci, např. z programu Zelená úsporám, můžete ji po jejím vyplacení použít jako mimořádnou splátku úvěru. Je třeba však tuto mimořádnou splátku dohodnout s bankou již při sjednání úvěru.

Výstavbu dřevostavby za účelem vyřešení vaší bytové situace lze financovat klasickou účelovou hypotékou na bydlení. Je třeba si však uvědomit, že financujeme výstavbu vybraných výrobců dřevostaveb s prověřenou technologií. Řešitelná je však i situace, kdy si vyberete jiného výrobce. Je však třeba počítat s tím, že si banka jeho technologii výroby může chtít prověřit a vyřízení hypotéky se může trochu protáhnout.

Vzhledem k tomu, že výstavba/montáž dřevostavby je většinou dílem několika dnů či týdnů, přizpůsobili jsme tomu i naše pravidla pro čerpání takového úvěru. Nejjednodušší je případ, kdy můžete dočasně (na dobu výstavby) zajistit úvěr ještě jinou, dokončenou nemovitostí, např. bytem/domem rodičů. Pak se většinou čerpání úvěru neliší od způsobu čerpání hypotéky na výstavbu domu klasickou technologií.

Pokud však jinou zástavu k dispozici nemáte a hypotéka bude po dobu výstavby zajištěna pouze financovanou nemovitostí – dřevostavbou, je třeba počítat s tím, že se požadavky výrobce dřevostavby na výši zálohových plateb mohou lišit od pravidel banky pro čerpání úvěru. Tento časový nesoulad je možné řešit financováním záloh výrobci z vlastních zdrojů s následným proplacením z úvěru v okamžiku, kdy lze prokázat, že rozestavěná stavba má dostatečnou hodnotu. Samozřejmostí je i první čerpání úvěru oproti hodnotě pozemku.

Vždy je dobré si vyžádat od výrobce dřevostavby návrh smlouvy o dílo s vyčíslením jednotlivých plateb a tento návrh konzultovat s bankéřem, který vám vždy ochotně poradí.