Pokud se neorientujete v účelech a možnostech financování, nabízíme stručný přehled účelů hypoték.


Krok 1

Kdy?
2-3 měsíce před termínem, kdy potřebujete mít finanční prostředky k dispozici

Nechte si včas připravit nabídku hypotečního úvěru

1

Zamyslete se nad tím, kolik máte našetřeno na vaši investici a kolik budete potřebovat financovat úvěrem.

2

Domluvte si schůzku s naším hypotečním poradcem – telefonicky na 800 700 800 nebo online nebo návštěvou nejbližší pobočky, a připravte si tyto informace:

 • výši celkové investice, tj. kolik peněz budete potřebovat celkem,
 • výši naspořených vlastních zdrojů,
 • výši vašich čistých měsíčních příjmů,
 • předpokládanou hodnotu nemovitosti, která bude sloužit k zajištění úvěru.

Máte-li již nějaký další dokument k účelu požadovaného úvěru (např. návrh kupní smlouvy apod.), vezměte jej s sebou.

3

Hypoteční poradce pro vás připraví nezávaznou nabídku podmínek nového úvěru ve formě orientační nabídky (doporučení ve smyslu §3, odst.1 písmeno D, bod 3 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru). Expobank CZ neposkytuje radu ve smyslu §85, odst. tohoto zákona.


Krok 2

Kdy?
1 měsíc před termínem, kdy potřebujete mít finanční prostředky k dispozici

Vyhovuje vám naše nabídka nového úvěru?

1

Podepište Žádost o hypoteční úvěr u naší banky, kterou s vámi vyplní hypoteční bankéř.

a) Žádost a přílohy:

2

Připravte si podklady ke schválení hypotéky, většinou se bude jednat o:

(a) Doklad totožnosti (občanský průkaz, cizinci cestovní pas).

(b) Doklady o příjmech:

(c) Doklady k účelu úvěru, alespoň návrh např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo k rekonstrukci/výstavbě, dohody o vypořádání SJM, nebo rozhodnutí o dědictví apod.

(d) Doklady k nemovitosti sloužící k zajištění úvěru:

 • výpis z katastru nemovitostí,
 • kopii snímku z katastrální mapy,
 • nabývací titul, např. kupní smlouvu, pokud jste nabyli nemovitost před 1. 1. 1993,
 • odhad obvyklé ceny nemovitosti zpracovaný odhadcem uvedeným v Seznamu externích odhadců

Hypoteční poradce vám předá kompletní přehled podkladů, které požadujeme pro posouzení vaší úvěruschopnosti dle zákona o spotřebitelském úvěru.

3

Hypoteční poradce spolu s Vámi vyplní a projedná ESIP (Evropský standardizační přehled), který vás seznámí s podmínkami hypotečního úvěru. Nechte si ho podrobně vysvětlit.


Krok 3

Kdy?
nejpozději do 14 dnů od obdržení návrhu banky k podpisu úvěrové smlouvy

Podpis smlouvy o hypotečním úvěru

1

Seznamte se s návrhem smlouvy a nechte si hypotečním poradcem vysvětlit obsah úvěrové smlouvy.

2

Podejte na příslušném katastrálním úřadu návrh na vklad zástavního práva spolu s příslušným počtem výtisků zástavní smlouvy (vše vám vysvětlí bankéř při podpisu smluv).

3

V pojišťovně, u které máte pojištěnu nemovitost, podejte Žádost o provedení vinkulace pojistného plnění ve prospěch Expobank.


Krok 4

Kdy?
nejpozději 2 dny před tím, kdy potřebujete, aby finanční prostředky z úvěru odešly

Vyčerpání úvěru

1

Připravte si všechny dokumenty, které jsou uvedeny v úvěrové smlouvě jako podmínka čerpání úvěru. Většinou se jedná o:

 • návrh na vklad zástavního práva k nemovitosti, který jste podali na katastrálním úřadu s vyznačeným podacím razítkem a číslem jednacím;
 • originál výpisu z katastru nemovitostí po „zaplombování“ nemovitosti, tj. s vyznačením plomby („P“) v oddílu B výpisu;
 • potvrzení o provedení vinkulace pojistného plnění z pojištění nemovitosti;
 • platně uzavřenou smlouvu, pokud jste ke schválení úvěru předložili pouze její návrh (obsah uzavřené smlouvy musí být shodný s předloženým návrhem).
2

Na pobočce vyplňte Žádost o čerpání úvěru.


Krok 5

Kdy?
podle termínů uvedených v úvěrové smlouvě

Po vyčerpání úvěru

1

Nezapomeňte splnit také závazky, které jsou v úvěrové smlouvě sjednány na období po vyčerpání úvěru. Většinou se to týká předložení výpisu z katastru nemovitostí, ze kterého vyplývá, že byly zapsány všechny úkony s úvěrem související, tj. zejména zástavní právo ve prospěch Expobank a převod vlastnického práva.


Jak zažádat o hypotéku?

Online Navštívit pobočku Telefonicky: 800 700 800